บรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมราชวังตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ สภาพอากาศนั้นยังคงร้อนอบอ้าว และมีแดดแรงจัดในช่วงนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับประชาชนที่มีความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยยังคงเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพ ซึ่งล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา มีประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศแล้วทั้งสิ้น ประมาณ 17,360 คน และยังคงรอคิวอยู่ในเต็นท์พักคอยทางฝั่งทิศเหนืออีกประมาณ 8 แถวตอนลึก ซึ่งประชาชนที่มาจะได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกคน ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะปล่อยแถวเพื่อเข้าสู่ประตูมณีนพรัตน์เพื่อเข้าสู่พระบรมมหาราชวังต่อไป