สำนักอนามัยกทม.เชิญฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบฟรี!!สำนักอนามัย จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคคอตีบให้แก่ประชาชน เนื่องจากโรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง โดยในปี 2556 ทั่วประเทศ พบผู้ป่วย จำนวน 14 ราย เสียชีวิต 4 ราย โดยพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบผู้ป่วย 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ทั้งนี้ โรคคอตีบ มักพบในกลุ่มผู้ใหญ่ ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือไม่ได้ฉีดวัคซีนกระตุ้นทุก 10 ปี กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี ไปรับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัย โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ทุกแห่ง และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2558