สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ "มาฆบูชา เพ็ญเดือน 3” เนื่องในวันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกพระภิกษุสามเณร บริเวณท่าราชวรดิฐ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา การนั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 9 นาที การแสดงธรรมเทศนาโดยพระสงฆ์ที่เดินทางมาปลงธรรมสังเวช การสวดชยมงคลคาถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์

ทั้งนี้ ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยเดินออกทางประตูเทวาภิรมย์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 087-585-3794 , 091-092-2769 และ 093-994-4152เครดิต สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์