จังหวัดชัยนาท ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม หุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 3 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณสนามเฉลิมพระเกียรติฯ และเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

การจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560 นับเป็นปีที่ 32 ซึ่งได้มีการริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรก ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2529 เนื่องจากหุ่นฟางนก นับเป็นสัญลักษณ์ของงานฝีมือพื้นบ้านชัยนาท ที่รู้จักกันดี เพราะราษฎรส่วนใหญ่ในจังหวัดชัยนาทมีอาชีพ ทำนา เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวใส่ยุ้งและส่งขายแล้ว จะมีฟางข้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก พี่น้องเกษตรกรชาวชัยนาท จึงนำเส้นฟางเหล่านี้ มาประดิษฐ์เป็นหุ่นฟางนกในรูปแบบต่างๆ ประดับประดาตามถนน หรือตามแมกไม้ ข้างๆ บ้านเรือนของตน จนกระทั่งในที่สุด กลายเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นของจังหวัดชัยนาท และนำมาสู่การจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก หนึ่งเดียวในโลก ซึ่งจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

​ในการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก ตลอด 30 ปีเศษที่ผ่านมา จุดเด่นของงาน คือ หุ่นฟางนกขนาดใหญ่ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 เมตร ซึ่งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และกลุ่มชาวบ้านในอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 8 อำเภอ ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำขึ้น เพื่อส่งเข้าประกวด โดยจะติดตั้งหุ่นฟางนกเหล่านี้ บนรถที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

​การประกวดหุ่นฟางนก แบ่งเป็นประเภทหุ่นฟางนกสวยงาม และประเภทหุ่นฟางนกไฮเทค จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ในวันแรกของงานในช่วงเย็น เมื่อเสร็จสิ้นการประกวดแล้ว คณะกรรมการจะนำหุ่นฟางนกที่เข้าประกวดทั้ง 2 ประเภท ไปตั้งในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัด ในลักษณะจัดเป็นสวนป่า และสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ประดับตกแต่งด้วย แสง สี ตระการตา และวัสดุอุปกรณ์อย่างสวยงาม มีมุมถ่ายรูปเซลฟี่ ให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพความประทับใจได้รอบบริเวณงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tiewpakklang.com/news/lopburi/21313/

เครดิต ททท.ลพบุรี