นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการแสดง "บทเพลงภาวนาถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมี พลเรือตรีวีระพันธ์ วอกลาง ศิลปินแห่งชาติ นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์ อุปนายกสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย นายทวีเวท ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการด้านดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมแถลงข่าว นายวีระ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทุ่มเทอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความร่มเย็นเป็นสุขสร้าง ความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ อีกทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม พระองค์คือ "อัครศิลปิน” ทรงล้ำเลิศในศิลปะทุกสาขา โดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีสากล เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงได้ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีสากล และสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย จัดการแสดง "บทเพลงภาวนาถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ขึ้น โดยเป็นการบรรเลงดนตรีสากลและขับร้องประสานเสียงในบทเพลงคลาสสิก ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียง 120 คน โดยมีนักร้องประสานเสียงระดับโลกเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ บทเพลงที่คัดเลือกมา เช่น Adagio for Strings ของ Samuel ขับร้องโดยวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ , In Paradisum ของ Gabriel Faure ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย , Requiem ของ John Rutter และเพลง แสงเทียน บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมชมการแสดง"บทเพลงภาวนาถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองบัตรได้ที่โทร.0-2247-0028 ต่อ 4119 หรือ 063-484-5093


เครดิตข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ภาพ กระทรวงวัฒนธรรม