การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดกิจกรรม “ตามรอยความเรืองรอง รัตนโกสินทร์” โดยจัดรถบริการ รับ – ส่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมชม วัด พิพิธภัณฑ์ ชุมชน ตลอดจนสถานที่สำคัญต่างๆ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 10 - 31 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.30 น. ซึ่งประชาชนชนที่มารอคิวเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพร่วมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถไปใช้บริการได้ โดยเส้นทางให้บริการจะเริ่มที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ที่อยู่ใกล้เคียงกับสนามหลวง และจะวนไปจอดตามจุดสถานที่สำคัญต่างๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทร. 02 276 2720-21