วันนี้ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร แถลงนโยบายการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ก้าวสู่ปีที่45 เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกรุงเทพมหานครดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ 1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจ พร้อมผลักดันทันที" ซึ่ง 5 นโยบายทันใจ ประกอบด้วย สะอาด,สะดวก,ปลอดภัย,คุณภาพชีวิตดี และวิถีพอเพียง โดยก่อนเริ่มการแถลงนโยบาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในอาคารกีฬาเวสน์ 2 ได้ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความไว้อาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงนโยบาย ว่าการเข้าบริหารราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ถือเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นจึงไม่หนักใจในการทำงาน รวมทั้งคณะผู้บริหารจะมุ่งเน้นบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวกรุงเทพมหานคร พร้อมดำเนินภารกิจพิเศษในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนโยบายของตนไม่มีอะไรมาก เพียงแต่ทำทันที ในสิ่งที่อยากจะทำ และทำในสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากได้ อยากให้ดี รวมทั้งจะต้องให้ประชาชนนั้นเกิดความสะดวก ปลอดภัยในเรื่องของการเดินทาง และการใช้ชีวิต รวมทั้งจะต้องทำงานอย่างใสสะอาด และจะผลักดันนโยบายที่แถลงในครั้งนี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ภายในเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อเป็นการวางรากฐานของความเข้มแข็งของการพัฒนาเมือง และการดูแลประชาชน ในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป