กรมธนารักษ์เปิดจ่ายจองเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมกันทั่วประเทศ 26 ธ.ค.59
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป กรมธนารักษ์พร้อมจ่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 หลังจากที่ได้เปิดรับจองไปก่อนหน้าแล้ว ซึ่งมีประชาชนได้ให้ความสนใจสั่งจองเหรียญดังกล่าวเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก
ประชาชนที่สั่งจองไว้แล้วติดต่อขอรับเหรียญได้ ณ สถานที่ที่สั่งจอง ได้แก่ สำนักทรัพย์สิน มีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี ศาลาธนารักษ์ 1 ถนนราชดำเนิน จังหวัดเชียงใหม่ ศาลาธนารักษ์ 2 ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) จังหวัดสงขลา และสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา ชนิดราคา 16,000 บาท ราคาจำหน่ายเหรียญละ 30,000 บาทเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา ชนิดราคา 800 บาท ราคาจำหน่ายเหรียญละ 1,600 บาทเหรียญที่ระลึกทองคำขัดเงา ราคาจำหน่าย 550,000 บาท เหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาจำหน่าย 20,000 บาท เหรียญที่ระลึกเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ ราคาจำหน่าย 1,500 บาท และเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาจำหน่าย 100 บาท

เครดิต สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์