ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers For Dad ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมกันบริจาคโลหิต ที่ หน้าหอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์อาสาสมัคร) ได้ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 20.00 น.