สรุปยอด..25 วัน

วันที่ 23 พ.ย.59 สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคับพระบรมศพ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. หลังสำนักพระราชวังปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 21.15น. ว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 37,820 คน รวม 25 วัน มี 788,118 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 2,595,403.75 บาท รวม 25 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 57,628,355.25 บาท