วันนี้ เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว มอบแก่ครอบครัวราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง แยกที่ 16 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีพ ต่อไป ซึ่งได้เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 23.49 น.ตั้งอยู่ในชุมชนซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง แยกที่ 16 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ลักษณะเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ประกอบกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหายจำนวน 2 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 9 ครัวเรือน จำนวน 16 คน และได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 คน

ในการนี้ องคมนตรี ได้เดินทางไปดูบริเวณที่เกิดเหตุกับให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ และพูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย โดยสำนักงานเขตคลองสามวา ได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบอัคคีภัย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปแจ้งให้ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ให้ได้รับทราบ ซึ่งสร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้