กทม.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพครบ 7 วัน ตักบาตรพระสงฆ์ 188 รูป
โดยมี คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชน ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 188 รูป ณ บริเวณลานคนเมือง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพครบ 15 วัน ตรงกับวันที่พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพครบ 50 วัน ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 และ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพครบ 100 วัน ตรงกับวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2559 ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) สำนักงานเขต 50 เขต โรงพยาบาลในสังกัด สถานศึกษา และส่วนราชการที่ให้บริการประชาชน โดยตั้งโต๊ะหมู่บูชา พร้อมประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับเครื่องทองน้อย แพรไว้ทุกข์ และสมุดลงนามถวายอาลัย เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย โดยที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เปิดให้ลงนามทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป