วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวมใส่เสื้อเหลืองแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานเพลินจิต

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์รองผู้ว่าการทำการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะประธานในพิธีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยยึดแนวทางการปฏิบัติตามปีพ.ศ. 2560 นั้นกฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนองนโยบายดังกล่าวโดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพร้อมกันณการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานเพลินจิตและทุกที่ทำการกฟน. เขต

พร้อมกันนี้กฟน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลืองในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 พร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทางศาสนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยพร้อมเพรียงกัน