ในวันนี้(10 ตุลาคม 2561) นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

โดยสำนักงานเขตจอมทอง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดลำกระโดงสาธารณประโยชน์หลัง ร.ร. เลิศพัฒนาศึกษา จากถนนจอมทองถึงซอยจอมทอง 13 แขวงบางค้อ ความกว้าง 0.90 – 1.70 เมตร ความยาว 300 เมตร ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดผักตบชวา และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวลำกระโดงสาธารณประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองและลำกระโดงสาธารณประโยชน์ โดยมี คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจอมทอง , เจ้าหน้าที่ทหารกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ , เจ้าหน้าที่ทหารกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ , เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ , เจ้าหน้าที่ทหารกองบังคับการกองร้อยรักษาความสงบ กองพันทหารม้าที่ 19 กองพลทหารราบที่ 9 , เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 , เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางมด , เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร , คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา รวมทั้งประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 259 คน เข้าร่วมกิจกรรม