พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย กำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันเสาร์ ที่ 13 ต.ค.2561 ว่า เวลา 05.30-7.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพร้อมภริยา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เวลา 08.45-09.00 น. กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม บริเวณท้องสนามหลวง และเวลา 18.00-18.45 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและภริยา เข้าร่วมกิจกรรมถวายบังคม จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที พร้อมเปิดเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ บริเวณท้องสนามหลวง

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติงดการจัดกิจกรรม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 ต.ค.2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล


ประเด็นอื่นๆ....


ผู้ช่วยโฆษกนายกฯ เผย นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะฯ เตรียมจัด ประชุมคณะรัฐมนตรี สัญจรนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 29-30 ตุลาคม นี้

พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดพะเยาและเชียงราย โดยจะจัดประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงราย และตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคมนี้


พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลอากาศเอกภานุพงศ์ เสยยงคะ ผู้แทนกองทัพอากาศ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกํากับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

ขณะที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 338/2560 เรื่องแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ โดยแต่งตั้งนายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล แทนนายพรชาติบุนนาค

ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับสูงหลายตำแหน่ง ประกอบด้วย นายธนา เวสโกสินทร์ เอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลี ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลี นายดามพ์บุญธรรม อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชา ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตกรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ