ในวันนี้( 2 ต.ค.61) ที่ทำเนียบรัฐบาล พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ตามที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ จัด กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นควรให้รัฐบาลเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติเดิมตามที่ได้ดำเนินการมาแล้วในปี 2560 ได้แก่ การทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาของศาสนาต่างๆ รวมกิจกรรมอื่นๆตามที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม

ทั้งนี้รัฐบาลมีกำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรม