วันนี้ 19 ก.ย.61 บรรยากาศที่บริเวณโถง ชั้น1 ตึกสก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุอย่างต่อเนื่อง พร้อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ อาทิ นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับคณะ

ดร.สุวรรณี จริยะพร พร้อมกับคณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภพร้อมกับคณะโรงพยาบาลพญาไท 2 ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน พร้อมกับคณะจากบริษัทแบรนด์ซันโทรี่จำกัด รวมทั้งประชาชนอีกมาก ที่ร่วมลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร
เช่นเดียวกับคุณจันทนา บุญวนิชยาเลิศ 57 ปี อาชีพเจ้าหน้าที่สำนักกฏหมาย จากย่านพระรประแดง กล่าวว่า วันนี้ได้มาลงนามถวายพระพร เพื่อขอให้พระองค์โสมฯ หายจากอาการเจ็บป่วย และอยากขอพรให้มีพลานามัยที่แข็งแรงขึ้นจนหายเป็นปกติเร็ววัน หลังจากที่ทราบข่าวด้วยความเป็นห่วง

ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00- 16.30 นที่บริเวณโถงชั้น 1 ตึกสกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย