เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ที่ก่อเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูแบบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และโครงการจัดหาน้ำและระบบระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยฟาฏอนีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือและแนวทางในการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบ ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับความสุขโดยทั่วกัน

นอกจากนั้นยังได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยวและร่วมพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จาก 99 วัด ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปัตตานีมาตั้งแต่โบราณและเป็นปูชนียสถานอันทรงความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ศรัทธาของสาธุชนชาวจังหวัดปัตตานีและทั่วไป #PRสำนักงานกปร

Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.

เครดิต ข่าว-ภาพ สำนักงาน กปร.