ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ วันที่ 20,21 ส.ค.59 เวลา 00.30-05.00 น.

ที่มา..KTB_Care @KTB_Care