พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติวันแม่ประจำปี 2561 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติวันแม่ประจำปี 2561 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 และปลุกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความกตัญญูกตเวที โดยยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร จาก 50 เขต ให้เป็นที่ตระหนักแก่สังคมทั่วไป นอกจากนี้ ภายในงานจัดพิธีถวายพระพรและการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร การแสดงบูธผลิตภัณฑ์ จากผู้สูงอายุบ้านบางแค 2

ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถดำรงความเป็นชาติไทยและพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาได้จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งมีศักยภาพ ในการจะลงสังคมและบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยแม่เป็นผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพ เทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญูและสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นแม่ในฐานะที่ต้องรับภาระหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและหารายได้เลี้ยงดูบุตรหลานตลอดจนการอบรมดูแลสั่งสอนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม มีความสำนึกรักบ้านเกิด และรู้จักตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้านนางจินดา ผดุงชัยภูมิไทย อายุ 69 ปี จากเขตห้วยขวาง ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ กล่าวว่าความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล ซึ่งที่ผ่านมาได้ตั้งใจเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี มีการศึกษา รู้จักทำมาหากิน เชื่อว่าแม่ทุกคนรักลูกและขอให้ผู้เป็นลูกรู้จักทดแทนพระคุณและรักพ่อแม่ให้มาก