นายชนะพนธิ์ ศรีรัตนพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นประธาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรากูรฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 โดยการพัฒนาพัฒนาคูระบายน้ำคลองหลอด กม.3 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดผักตบชวา และวัชพืช เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ พื้นที่ดำเนินการ คลองมีความกว้าง 15 - 25 เมตร ความยาว 550 เมตร การจัดกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตบางนา สำนักการระบายน้ำ ทหารกองร้อยรักษาความสงบเขตพระโขนงและเขตบางนา สถานีตำรวจนครบาลบางนา และประชาชนจิตอาสา เขตบางนา จำนวน 150 คน