วันนี้(23 ก.ค.61)บรรยากาศ ที่ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ มีประชาชนจำนวนมาก สวมใส่ชุดสุภาพสีเหลือง และชุดสุภาพทั่วไปเดินทางมาลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ต่างก็ไม้ย่อท้อ ที่จะร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยยอดประชาชนล่าสุดเวลาประมาณ 14.15 น. มีจำนวนทั้งสิ้น 5,150 คน และยังคงทยอยมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 12 - 22 กรกฎาคม 2561 มีประชาชนมาสมัครลงทะเบียนที่สนามเสือป่าแล้วจำนวนทั้งสิ้น 44,962 คน และเนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาอย่างเนื่องแน่นทุกวันๆ ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝน เจ้าหน้าที่จึงได้จัดจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติม อาทิ จุดลงทะเบียน จุดบริการน้ำดื่ม และเต็นท์พักคอย เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอคิวนาน

สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง โดยสามารถเลือกประเภทงานตามความสามารถและความถนัดของตนเอง ส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฎเลขรหัสประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย ซึ่งทุกคนจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้า ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ แจ้งงดรับสมัครจิตอาสาฯ ในวันที่ 27 และ 28 กรกฎาคม 2561

นอกจากนั้นในวันนี้ยังมีการเปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ที่อาคาร 604 ชั้น 4 ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถมาร่วมบริจาคโลหิตได้