บรรยากาศที่อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า ในวันนี้ ถึงแม้จะมีฝนตกโปรยปรายลงมาตลอดทั้งวัน แต่ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ ต่างก็ไม่ย่อท้อและ ทยอยเดินทางเข้ามาร่วมลงทะเบียน เพื่อสมัครเป็นจิตอาสา โดยตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาประมาณ 13.00 น. ที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาร่วมสมัครแล้วจำนวน 1,983 คน โดยแบ่งเป็น ประชาชนทั่วไปข้าราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ขณะที่ตลอดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 12 - 16 ก.ค.61 รวม 5 มีผู้สมัครแล้วทั้งสิ้น 12,052 คน

สำหรับขั้นตอนการรับสมัคร ประชาชนจะได้รับใบสมัครเพื่อกรอก ข้อมูลเบื้องต้น ชื่อ-นามสกุล อายุ วุฒิการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ โรคประจำตัว ยานพาหนะที่ขับได้ กรุ๊ปเลือด และความสามารถเฉพาะด้าน สัตว์น้ำแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อสแกนลายนิ้วมือ เพื่อลงทะเบียนรับบัตรจิตอาสา และขึ้นรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรับบัตรจิตอาสา

ด้านนางเบญจา แตงเจริญ อายุ 70 ปี เดินทางมาจาก จ.นนทบุรี กล่าวความรู้สึกว่า เมื่อทราบข่าวว่ามีการเปิดรับสมัครจิตอาสาอีกครั้ง ตนจึงได้เดินทางมาที่นี่เพื่อมาสมัครเป็นจิตอาสา เพราะ อยากมีส่วยร่วมในการทำความดีเพื่อส่วนรวม ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่ตนก็ตั้งใจที่จะทำเพื่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประเทศชาติ

ทั้งนี้ โครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดําริ ในครั้งนี้ จะเปิดรับสมัครไปตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ (31ก.ค.61)โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่าตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. และสิ่งที่ประชาชนจะต้องเตรียมมา คือบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาสมัครเท่านั้น ส่วนกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้นำเอกสารหลักฐานอื่น เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพงดเว้นกางเกงยีนส์รองเท้าแตะและผู้ที่เคยสมัครไว้แล้วไม่จำเป็นต้องสมัครใหม่แต่อย่างใด