สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดพัฒนาลำรางสุเหร่าแดง เขตคันนายาว โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ชุมชนสุเหล่าแดง เขตคันนายาว มีหน่วยพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา บุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

สำหรับ วานนี้(13 มิถุนายน 2561) เป็นการพัฒนาลำรางสุเหล่าแดงที่ลำรางมีความกว้างประมาณ 4-6 เมตร ความยาว 250 เมตร และเป็นลำรางแห่งที่ 3 จากลำรางที่มีทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากการพัฒนาลำรางแยกคลองหลวงวิจิตร และลำรางข้างโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหล สร้างความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม อนุรักษ์แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย

เดรดิต สำนักประชาสัมพันธ์ กทม.