ชาติไหน ? บินมาไทยมากที่สุด
.
สรุป 10 ประเทศที่มีโปรแกรมเดินทางมาไทยมากที่สุดในปี 2017
.
ในปี 2017 การท่องเที่ยวไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย 35 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 8.8% สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติ 1.8 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.7%
.
ยุคทองการท่องเที่ยวที่คึกคักนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจการบินที่มีโปรโมชั่นส่งเสริมการบินแบบต้นทุนต่ำกันมากขึ้น ผู้คนก็เดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น
.
ประเทศที่มีแผนทำการบินมาท่องเที่ยวมากที่สุดนั้นคือ ประเทศจีน ซึ่งก็ไม่เกินความคาดหมายนัก ด้วยจำนวนเที่ยวบิน 50,724 เที่ยว 9,578,554 ที่นั่ง
.
อันดับ 2 ได้แก่ เพื่อนบ้านอย่างประเทศสิงคโปร์ ด้วยจำนวนเที่ยวบิน 17,493 เที่ยว 3,632,127 ที่นั่ง ทิ้งห่างจากอันดับ 1 เกือบ 3 เท่าเลยทีเดียว
.
อันดับ 3 ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ด้วยจำนวนเที่ยวบิน 16,176 เที่ยว 2,927,419 ที่นั่ง
.
อันดับ 4 ได้แก่ ประเทศฮ่องกง ด้วยจำนวนเที่ยวบิน 12,046 เที่ยว 3,111,385 ที่นั่ง
.
อันดับ 5 ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ด้วยจำนวนเที่ยวบิน 10,520 เที่ยว 2,173,696 ที่นั่ง
.
อันดับ 6 ได้แก่ ประเทศอินเดีย ด้วยจำนวนเที่ยวบิน 9,219 เที่ยว 2,095,460 ที่นั่ง
.
อันดับ 7 ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยจำนวนเที่ยวบิน 9,207 เที่ยว 2,852,214 ที่นั่ง
.
อันดับ 8 ได้แก่ ประเทศพม่า ด้วยจำนวนเที่ยวบิน 9,104 เที่ยว 1,504,896 ที่นั่ง
.
อันดับ 9 ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยจำนวนเที่ยวบิน 8,612 เที่ยว 2,428,185 ที่นั่ง
.
อันดับ 10 ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ด้วยจำนวนเที่ยวบิน 7,920 เที่ยว 1,288,356 ที่นั่ง
.
สำหรับแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวในปี 2018 กองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้คาดการณ์ไว้ว่า รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะเติบโตขึ้นราวๆ 9% หรือคิดเป็น 2 ล้านล้านบาท และรายได้จากไทยเที่ยวไทยอีก 1 ล้านล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 3 ล้านล้านบาท
.
หมายเหตุ : การจัดอันดับเรียงตามจำนวนเที่ยวบินที่มีแผนทำการบิน
.
ที่มา: * ข้อมูลแผนทำการบินจาก Official Aviation Guide of the Airways (OAG)
.
** ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
http://mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9882
.
สร้างสรรค์ข้อมูลท่องเที่ยวผ่าน data visualization โดยศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TATIC)
อยากทราบข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม คลิก: www.tourismthailand.org/TATIC
#WowThailand