กปน. มีความจำเป็นในการดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่สถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี ซึ่งในระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนสาทรเหนือ-ใต้ ถนนราชดำริ
• ถนนพระราม 4 ตั้งแต่ทางด่วนพระราม 4 ถึง หัวลำโพง
• ถนนอังรีดูนังต์ ถนนจันทน์ ถนนสวนพลู ถนนนางลิ้นจี่
• ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนพระราม 3 ถนนสี่พระยา
• ถนนเจริญกรุง จากถนนสีลม ถึง ถนนพระราม 3
• ถนนราชดำริ จากถนนพระราม 4 ถึง ถนนพระราม 1

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้