สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน และถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ราษฎร และเด็กกำพร้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎร เด็กกำพร้า และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองสุไงโก-ลก จำนวน 200 และมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ราย มอบมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลยะลา จำนวน 1 รายและโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จำนวน 2 ราย และมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง จังหวัดยะลา จำนวน 200 ถุง และที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง จังหวัดปัตตานี จำนวน 200 ถุง

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎร เด็กกำพร้า และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้