เตือนสภาพอากาศ สัปดาห์นี้เจอฝนกันยาวๆ เตือนภาคเหนือ รับมือน้ำป่า ท่วมฉับพลัน!

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า โดยระบุว่า ยังคงมีฝนอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงวันที่ 6 – 8 พ.ค. บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 9 – 12 พ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 7 – 12 พ.ค.

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 9 – 12 พ.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ส่วนในช่วงวันที่ 7-12 พ.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 6-8 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองลดลง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 9 – 12 พ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 7-12 พ.ค. ทำให้ภาคใต้มีเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง