สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยในซอยเพชรบุรี ๑๘ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ(สูดดมควันไฟ)เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมในการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรให้ได้รับทราบ ซึ่งหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บ
เป็นชาวเวียดนามเมื่อทราบว่าเป็นถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้