วันนี้ เวลา 09.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน (เครื่องครัว เครื่องนอน) ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยซึ่งได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.13 น. บริเวณบ้านเลขที่ 1967/48 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย เพลิงลุกไหม้ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย และราษฎรได้รับความเดือดร้อน 62 คน 23 ครอบครัว ผู้บาดเจ็บ 3 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต

ในโอกาสนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้