บรรยากาศที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่าตลอดทั้งวันนี้ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมใส่ชุดไทยโบราณย้อนยุค และชุดสุภาพเข้าร่วมงานในสัปดาห์สุดท้ายของการจัดงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมย้อนยุคให้เห็นประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยและชาติไทย อาทิ ชุมชนจรัสเมือง โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความสนใจถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับแปลงดอกไม้ และ ภาพวาด 3 มิติ บนกำแพงจำลอง ซึ่งเป็นภาพวิถีชีวิตในสมัยรัชกาลที่ 5 รวมทั้งชมการสาธิตงานฝีมือจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย และโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง
อาทิ งานแกะสลักไม้, งานช่างทำหัวโขน,การทำพวงมโหตร การร้อยมาลัยดอกรัก มาลัยกล้วยไม้และกระแต การจำหน่ายน้ำปรุง น้ำอบไทย ขนมไทยโบราณหาทานได้ยาก อย่าง เกสรลำเจียก ล่าเตียง ขนมจีบตัวนก

ด้านนายมานพ เพ็ญเนตร อายุ 40 ปี เดินทางมาจากชุมชนจรัสเมือง เขตปทุมวัน กล่าวความรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวชมงานในวันนี้ เมื่อมาถึงได้เห็น ประชาชนที่เดินทางมาแต่งชุดไทยสวยงาม และได้เห็นถึง ระบบสาธารณูปโภคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 อย่างไปรษณีย์ไทย แบงค์สยามกัมมาจล การประปา ขณะที่ดอกไม้ภายในงานก็สวยงามมากเช่นกัน พร้อมขอเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้มีโอกาสมา มาเที่ยวชมงานเพราะที่นี่มีหลายๆสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นและเมื่อกลับไปก็จะเป็นความทรงจำที่ดีอีกสิ่งหนึ่ง