วันนี้ เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน(เครื่องครัว เครื่องนอน) ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตสาทร บริเวณต่าง ๆ ดังนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๒.๐๔ น. เหตุอัคคีภัยบริเวณในซอยจันทน์ ๔๓ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสารทร เพลิงลุกไหม้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ๓ หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๓ ครอบครัว เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในซอยนราธิวาสราชนครินทร์ ๖ แขวงยานนาวา เขตสาธร ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ปลูกติดกัน และเป็นห้องชุดพักอาศัย เพลิงลุกไหม้ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ๗ หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๒๒ ครอบครัว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 01.00 น. บริเวณใกล้เคียงซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอนรวมสามเหตุการณ์ ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 16 ครัวเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 31 ครอบครัว ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ในโอกาสนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้