วันนี้ เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน (เครื่องครัว เครื่องนอน) ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนแออัดหลังวัดคูหาสวรรค์ ซึ่งได้เกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๐.๒๒ น. ทำให้บ้านเรือนราษฎรที่เป็นบ้านไม้สองชั้นปลูกติดถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย ๑๒ หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๒๓ ครอบครัว ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทองศาลางาม แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้