บรรยากาศบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าขณะนี้มีประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมงานอย่างต่อเนื่อง โดยสวมใส่ชุดไทยโบราณและชุดไทยย้อนยุคในรูปแบบต่างๆ และร่วมเก็บความประทับใจ ความสวยงามภายในบริเวณการจัดงานไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสถาปัตยกรรมต่างๆในสมัยรัชกาลที่ 5 อย่างโรงพักสามแยก นอกจากนี้ก็ยังมีแปลงดอกไม้ที่จัดแสดงภายในบริเวณการจัดงาน ผสมผสานกับบรรยากาศ ที่พระอาทิตย์เริ่มจะลับขอบฟ้า ทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นไม่น้อย

ขณะเดียวกันยังสามารถที่จะมาร่วมซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ จากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญที่จำหน่ายอยู่บริเวณภายในสนามเสือป่า ไม่ว่าจะเป็นร้านจิตอาสา 904 มูลนิธิโครงการหลวง ดอยคำ และบูธของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมถ์

นางสาวพัชรนันท์ อิ่มทั่ว นักสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ กล่าวว่า สำหรับบูทมูลนิธิ ราชประชานุเคราะในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณสนามเสือป่าฝั่งขวามือ เป็นการ นำผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และของดีประจําจังหวัดทั่วประเทศมาจำหน่ายมาจำหน่ายในราคาพิเศษ อาทิ ข้าวเหนียวลืมผัว จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าวไรซ์เบอรี่ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เป็นต้น

ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษมวัฒนชัย องคมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ในเวลาประมาณ 17.30 น. ขณะที่จิตอาสาพาทัวร์ ในวันนี้ได้นำผู้พิการจากโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศวิทยา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีและผู้สูงอายุจากสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี จำนวน 50 คน เข้าเที่ยวชมงานอีกด้วย ซึ่งประชาชนที่สนใจยังคงสามารถเข้าเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวได้จนถึงเวลา 21.00 น. ของทุกวัน เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ จะขยายไปจนถึงเวลา 22.00 น. และยังสามารถร่วมสนุกสอยบัตรต้นกัลปพฤกษ์ ต้นโพธ์เงิน และต้นโพธ์ทอง ในราคา 25 บาท หรือ ร่วมกันซื้อสลากอุ่นไอรักในราคา 129 บาท. โดยจะประกาศผลในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน