โครงการทอผ้าไหมมัดหมี่ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เกิดขึ้นเมื่อครั้ง ในปี พ.ศ 2513 เกิดอุทกภัยขึ้นในจังหวัดนครพนม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร พร้อมกับพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้านที่มาเข้าเฝ้าในครั้งนั้น ต่างสวมชุดผ้าไหมมัดหมี่กันทั้งสิ้น ด้วยเป็นผ้าทอที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทรงขอให้ชาวบ้านทอให้แล้วจะส่งรับซื้อไว้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการทอผ้าไหมมัดหมี่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9