นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า ในวันนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมวางแผนในส่วนของการรื้อย้ายพระเมรุมาศและนิทรรศการ ภายหลังครบกำหนดการจัดแสดงให้ประชาชนได้เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่บริเวณท้องสนามหลวง โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ บริเวณหลังหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลอง 5 จังหวัดปทุมธานี โดยจะย้ายพระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน 4 หลัง ทับเกษตร 2 หลัง บุกษบกสร้าง รวมถึงปฏิมากรรมบางส่วนไปจัดแสดง ส่วนศาลาลูกขุน 2 หลัง และปฏิมากรรมที่เหลือ จะย้ายไปจัดแสดงที่สำนักช่าง 10 หมู่ โดยส่วนที่ไม่ได้ย้ายไปประกอบสร้างใหม่ เช่น พระเมรุมาศ ก็จะทำการรื้อออก

ขณะที่ ต้นไม้ และดอกไม้ภายในนิทรรศการ จะแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนคือต้นไม้หลัก เช่น ต้นตะโกดัด สวนนงนุชจะนำกลับไปที่จังหวัดชลบุรี ส่วนต้นดาวเรืองกว่า 300,000 ต้น จะย้ายไป จัดแสดงในกิจกรรมฤดูหนาว ซึ่งจะมีขึ้นประมาณ ปลายเดือนมกราคม 2561 ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มทำการรื้อย้ายได้ประมาณกลางเดือนมกราคม2561 และจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงช่วงปลายเดือนธันวาคมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพิเศษหน้าพระที่นั่งทรงธรรมในวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 นเป็นต้นไป โดยในแต่ละวันก็จะใช้เวลาการแสดง 90 นาที เพื่อให้ประชาชนที่เข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการได้รับชมการแสดงส่วนการแสดงโขนในช่วงวันอื่นที่ผ่านมาได้มีมติให้เพิ่มการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรมจากเดิมจัดแสดงในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19.00 - 19.45 น. เพิ่มเป็นในวันศุกร์เวลาเดียวกันอีก 1 วันเนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก