บรรยากาศ วันนี้ที่ท้องสนามหลวง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ ยังคงให้ความสนใจเข้าชมพระเมรุมาศ และงานนิทรรศการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปและหมู่คณะจากหน่วยงานต่างๆ อาทิคณะ ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี สมาคมสถาปนิกประเทศไทย คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านนาวงจังหวัดกระบี่ โรงเรียนบ้านหนองตาคงจังหวัดกาญจนบุรี รวมกว่า 7,000 คน

ด้านนางสมศรี หลวงภักดี อายุ 64 ปี ประชาชนจากพื้นที่กรุงเทพฯ กล่าวว่า วันนี้รู้สึกปลื้มใจ คิดถึงในหลวงอยากมาเห็นเป็นครั้งสุดท้าย และเมื่อได้ชมได้รับความรู้มากมาย และเห็นถึงงานศิลปะที่คนไทยทำออกมาได้อย่างงดงามมาก เพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน

ทั้งนี้ตนยังคิดถึงพระองค์ตลอดเวลา พร้อมนำคำสอน เรื่องการอยู่อย่างพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รู้ประหยัด มีอะไรก็ทานอย่างนั่น พอใจในสิ่งที่เรามี รวมถจะใช้ชีวิตบนคำสอนของพระองค์ตลอดไป

ขณะที่การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ได้จัดระเบียบการจอดของรถบัสที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ โดยเฉพาะรถบัสนักเรียน ที่มีการตรวจวัดแอลกอฮอลล์ ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ พักผ่อนให้เต็มที่ อย่าใช้ความเร็วเกินกฏหมายกำหนด ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานรวมถึงทางเจ้าหน้าที่ มีการเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่อาจจะเดินทางมาเป็นจำนวนมากในห้วงสุดท้ายของงานนิทรรศกาลฯ โดยจะประเมินยอดประชาชนอีกครั้งในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ สำหรับยอดรวมประชาชน ที่เข้าชมงานนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 41,188 คน