บรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงประชาชนให้ความสนใจเข้าชมพระเมรุมาศและงานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ทั้งบุคคลทั่วไปและที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ กว่า 34 หน่วยงานกว่า 8 พันคน

เช่นเดียวกับนส.อาภารัตน์ สำเภาลอย อายุ 19 ปี กล่าวความรู้สึกว่า ความตั้งใจที่มาชมงานนิทรรศการพระราชพิธีฯ เพราะในหลวงเป็นศูนย์กลางดวงใจของชาวไทย เมื่อชมแล้วได้เห็นความสวยงามของงานศิลปะ ประกอบกับประวัติของพระองค์ท่านถึงผลงานต่างๆ ทุกวันนี้ตนยังจงรักภักดีและนำคำสอนเรื่องพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจเข้าชม สามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่ 07.00-22.00 น. โดยจะต้องผ่านจุดคัดกรอง คือ บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) บริเวณท่าช้าง บริเวณฝั่งตรงข้าม

ส่วนพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ให้ใช้ทางด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ หรือด้านหลังกระทรวงกลาโหมส่วนหมู่คณะ อาทิ นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ให้มายังจุดคัดกรองบริเวณฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยทุกจุด จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

สำหรับสถิติยอดรวมผู้เข้าชมนิทรรศการวานนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,742 คน