สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิต ในการจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อมอบความสุขแก่ประชาชน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแสดงดนตรี "จิตรลดาสวามิภักดิ์" ในคอนเสิร์ตชุด “ก้าวเดินต่อไป” ณ พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่เข้าชมการแสดงดนตรีในครั้งนี้แน่นพื้นที่การแสดง

ในการนี้ คุณพลอยไพลิน เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "แผ่นดินของเรา "กับศิลปินนักร้อง นักแสดง จากการรวมตัวของศิษย์และครูจิตรลดาทั้งสายสามัญ สายวิชาชีพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาวี ที่จะถ่ายทอดบทเพลงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี กับปลุกจิตสำนึกรักสามัคคี เพื่อก้าวเดินต่อไปเพื่อแผ่นดินไทยร่วมกัน

ด้านคุณเจษฏา เลิศวีระคุณ อายุ 59 ปี เป็นคนกรุงเทพมหานคร กล่าวความรู้สึกมีความสุข ที่ได้เดินทางมารับชมการแสดงดนตรีพระราชทานในวันนี้ ปลื้มปิติและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยและพระราชทานความสุขให้กับปวงชนชาวไทย โดยตนเองได้ตั้งมั่น ทำความดีเพื่อประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้ ประชาชนได้รับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
พร้อมกับได้เช้าชมการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตตามพระราชปณิธาน สืบสาน – รักษา – ต่อยอด” และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ