บรรยากาศที่บริเวณ ท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือ มีประชาชนจากทุกพื้นที่ ให้ความสนใจมารอคิวเพื่อเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร อย่างเนืองแน่น หลังจากมีการขยายเวลาให้ประชาชนเข้าชมได้จนถึงสิ้นเดือนธ.ค. นี้

โดยในวันนี้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมากันหมู่คณะ คุณศจีนา จรรยาวัติวงศ์ อายุ 33 ปี ประชาชนจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ตนเองเดินทางมากับครอบครัวด้วยความตั้งใจที่จะมากราบพระเมรุมาศ เนื่องจากช่วงที่พระองค์สวรรคต ตนไม่มีโอกาส ครั้งนี้ถือเป็นความตั้งใจเพราะสำนึกในพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9 ที่ทำเพื่อประชาชน ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้นำคำสอนเรื่องการพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต ทำให้ครอบครัวอยู่รอด พร้อมจะทำความดี และสานต่อตามที่พ่อสอนตลอดไป

ทั้งนี้นอกจากประชาชนชาวไทยแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางเข้าชมพระเมรุมาศเช่นเดียวกัน สำหรับสถิติยอดประชาชนที่ได้เข้าชมพระเมรุมาศ วานนี้ 6 ธ.ค. มีจำนวนรวม 19,563 คน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่จะเข้าชมพระเมรุมาศ ต้องผ่านจุดคัดกรอง คือ บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ท่าช้าง และบริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องผ่านจุดคัดกรองด้านหลังกระทรวงกลาโหม