สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยบรรยากาศบริเวณพื้นที่การจัดงาน มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศให้ความสนใจเดินทางเข้ารับชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสา คอยดูแลและอำนวยความสะดวกนอกจากจะได้รับชมการแสดงแล้ว ประชาชนยังได้เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด” และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งยังรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ การแสดงได้แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ การแสดงดนตรีไทย โหมโรงเย็น การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค และสุดท้ายด้วยการแสดงโขนกลางแปลงชุด "มหาธรรมิกราชา" เป็นการดำเนินเรื่อง รามเกียรติ์ ตั้งแต่ต้นจนถึงพระรามคืนนคร จัดการแสดงโดยกรมศิลปากร ผู้แสดงประกอบด้วยนาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปิน และคีตศิลปิน สำนักการสังคีต รวมทั้งนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กว่า ๑๐๐ คน ที่เคยทำการแสดงมาแล้วที่นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร