สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ได้รับผลกระทบจากย่อมความกดอากาศต่ำและร่องลมมรสุมพัดผ่านปกคลุมภาคใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างและในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้เกิดน้ำฝนสะสม น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือนร้อนและส่งผลกระทบกับสภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีพเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชะอวด พื้นที่อุทกภัยตำบลชะอวด และที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ และ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบอุทกภัยให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้