นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่าหลังเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในช่วง 10 วันที่ผ่านมาว่า ถือว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และจิตอาสาได้ร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งการจัดระเบียยบการเข้าชม การจัดพื้นที่พักคอย การจัดระบบขนส่งและความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาล ขณะที่ประชาชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดมีประชาชนเข้าชมนิทรรศการแล้วกว่า 487,423 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่ประเมินไว้ว่าจะมีประชาชนเข้าชมนิทรรศการเฉลี่ย 60,000 คนต่อวัน ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจยังคงเดินทางเข้าชมได้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2560 สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะเดินทางเป็นหมู่คณะสามารถประสานมายังกระทรวงวัฒนธรรมได้

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิเผยด้วยว่าได้มีการศึกษาว่า เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการนิทรรศการแล้วจะนำผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปจัดแสดงเป็นการถาวร ในพิพิธภัณฑ์ที่จะจัดสร้างขึ้นในพื้นที่ของกระทรวงวัฒนธรรมที่ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการสืบทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอันมีคุณค่าของชาติ

เครดิตข่าว-ภาพ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์