ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, สะพาน และ สถานที่กลางแจ้ง

บรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกในการเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชนจากทุกสารทิศจำนวนมาก มารอคิวผ่านจุดคัดกรองเพื่อที่จะเข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้ อย่างต่อเนื่อง

โดยเมื่อเวลา 07.00 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนเฝ้ารับเสด็จ หลังจากนั้นจะเปิดให้ประชาชน ได้เข้าชมนิทรรศการ เป็นรอบๆ รอบละ 5,000 คน คาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนได้วันละ 1 แสนคน โดยการเข้าชม จะเปิดตั้งแต่ระหว่างวันที่ 2 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 22.00 น ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ ในพื้นที่ มีการจัดเจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน รวมถึงผู้พิการและพระภิกษุสงฆ์ ในการเข้าชมอีกด้วย โดยนิทรรศการจะแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระเมรุมาศ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตลอดจนพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สำหรับประชาชนทั่วที่ต้องการเข้าชมจะต้องผ่านจุดคัดกรองรวม 5 จุด โดย 3 จุดเป็นของประชาชนทั่วไปคือ ถนนสนามไชยหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ถนนท่าช้าง และตรงข้าม โรงแรมรัตนโกสินทร์ ส่วนผู้พิการต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณหลังกระทรวงกลาโหม ส่วนพระภิกษุสงฆ์เข้าทางด้านหน้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทน์ โดยขอความร่วมมือประชาชน ได้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตนตามคำแนะนำ ของทางเจ้าหน้าที่ในการชมนิทรรศการฯ
ทั้งนี้ ในด้านของสภาพการจราจรโดยรอบบริเวณท้องสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวังทั้งในด้านของถนนราชดำเนินกลางถนนถนนหน้าพระธาตุ ต่อเนื่องถนนพระจันทร์ เคลื่อนตัวได้เป็นอย่างดี