นายกรัฐมนตรี ขอบคุณประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ร่วมใจกันทำให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างามและสมพระเกียรติ พร้อมเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการพระเมรุมาศระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายนนี้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ว่า ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำเร็จไปได้ด้วยความเรียบร้อย สง่างาม สมพระเกียรติ และยังเป็นประโยชน์ด้านการอนุรักษ์และการสืบสานศิลปวัฒนธรรม รัฐบาลขอขอบคุณสถาปนิกทุกแขนงที่ได้บรรจงจัดสร้างตกแต่งประดับประดาทั้งในส่วนพระเมรุมาศ ราชรถ และสิ่งที่เกี่ยวข้องที่นับเป็นการชุมนุมงานช่างฝีมือชั้นครู พร้อมทั้งขอบคุณ ทหาร ตำรวจ พลเรือนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมงาน ริ้วขบวน การต้อนรับดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มากราบสักการะพระบรมศพฯ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งดูแลจนการพระราชพิธีเสร็จสิ้นลง และขอบคุณจิตอาสาที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ รวมถึงชาวไทยทั้งในประเทศและทั่วโลก ที่ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมและปฏิบัติตามข้อร้องขอของรัฐบาล อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 2 - 30 พฤศจิกายนนี้ ขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ที่บริเวณพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ทั้งนี้พระราชพิธีฯ เสร็จสิ้นลงแล้ว แต่พระบรมราโชวาท ศาสตร์พระราชา และคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะเป็นความทรงจำยิ่งใหญ่ที่พึงสืบสานเป็นพลังแผ่นดินอย่างยั่งยืน

เครดิต สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์