ในวันนี้(27 ต.ค.60) ที่หอสมุดแห่งชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 3 ว่า ที่ประชุมหารือถึงการเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งในกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดย นิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2560 เปิดให้ประชาชนเข้าชม แบบอิสระ ตั้งแต่เวลา 7.00 - 22.00 น.และจะเปิดให้เข้าชมรอบ 3,000 ถึง 5,000 คน โดยใช้ระยะเวลารอบละ 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง คาดว่าในแต่ละวันจะมีผู้เข้าชม 1 แสนคน สำหรับประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการจะได้รับแจกแผนพับพระเมรุมาศที่จัดพิมพ์ทั้งหมด 3 ล้านฉบับและโปสการ์ดที่ระลึกภาพพระเมรุมาศ 9 แบบ 3 ล้านแผ่น. อย่างไรก็ตามขณะนี้นิทรรศการ ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วและ ในวันพรุ่งนี้ จะนำไปติดตั้ง ภายในพระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุนและอาคารทับเกษตร ซึ่งจะกำหนดการทดสอบ การเข้าชมของประชาชน จำนวน 4,000 คนในวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 8.00 น เพื่อประเมินความหนาแน่นและอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นก่อนเปิดนิทรรศการจริง

สำหรับการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้นแบ่งเป็น นิทรรศการพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ นิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งจะจัดแสดงภายในศาลาลูกขุน รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการสัมผัสสำหรับผู้พิการทางสายตาจะแสดงบริเวณอาคารทับเกษตรซึ่งจะจำลองพระเมรุมาศประติมากรรมประดับพระเมรุมาศมาไว้และจะจัดทีมอาสาสมัครนำชมอีกด้วย ขณะที่การแสดงโขน หน้าพระที่นั่งทรงธรรม สำนักการสังคีตกรมศิลปากร กำหนดการแสดง ชุดพระรามข้ามสมุทร ยกรบ รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งจะมีขึ้น ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 19.00 นเป็นต้นไป โดยจะจัดแสดงวันละ 8 ตอนตอนละ 30 นาที นอกจากนี้จะเชื่อมโยง การเข้าชมนิทรรศการและโรงราชรถ ซึ่งทุกองค์มีความสมบูรณ์งดงาม โดยไม่เก็บค่าเข้าชม

นอกจากนี้ภายในท้องสนามหลวงกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดจุดบริการน้ำดื่ม รถสุขาเคลื่อนที่ ทีมแพทย์พยาบาลและโรงพยาบาลภาคสนามเพื่อให้บริการและดูแลประชาชน

ทั้งนี้ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง