กระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงข่าวกอร.พระราชพิธีฯ เรื่อง การดำเนินงานพระราชพิธีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงข่าว กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่อง การดำเนินงานพระราชพิธีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้จัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องงดงามและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด โดยขนาดนี้การดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 76 แห่ง ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ทุกแห่งแล้ว นอกจากนี้การดำเนินการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 802 แห่ง ทั่วประเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ 100% เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ในการดำเนินการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคหรือจิตกาธาน ซึ่งได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบในส่วนของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของพระเมรุมาศจำลอง กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 22 ตุลาคมนี้

ทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำหน้าที่ติดตามประสานงานเร่งรัดและแก้ไขปัญหากับส่วนภูมิภาค ผ่านการประชุมระบบ Video Conference จากกระทรวงมหาดไทยไปยังทุกจังหวัดและทุกอำเภอ จนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี