จิตอาสาเฉพาะกิจกว่า 2,000 คน เข้ารับสิ่งของพระราชทานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

โดยจัดโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อปฏิบัติภารกิจในช่วงงานพระราชพิธีฯในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งประชาชนชาว อ.เมือง สกลนคร ได้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจทั้งสิ้น จำนวน ๑๔,๗๐๖ คน ใน ๘ ประเภทงาน ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์, งานด้านการประชาสัมพันธ์, งานโยธา, งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน, งานบริการประชาชน, งานแพทย์, งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจรวันนี้(วันที่ ๑๒ ต.ค.)มีจิตอาสาเฉพาะกิจในเขต อ.เมืองและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีกว่า ๓.๐๐๐ คน และจิตอาสาเฉพาะกิจที่ได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งนี้จำนวน ๒,๐๕๑ คน เดินเข้ารับสิ่งของพระราชทาน เพื่อใช้สวมใส่ในการทำกิจกรรม โดยสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัว เสื้อยืดโปโลสีดำ หมวก ผ้าพันคอ ปลอกแขน และกระปุกออมสิน ที่พระราชทานให้เฉพาะเยาวชนที่อายุไม่เกิน ๑๗ ปี เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ ทำความดี ให้แก่สังคม สำหรับจังหวัดสกลนคร มีผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ รวมจำนวนทั้งสิน ๘๘,๖๑๘คน แยกตามประเภทงานที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด ได้แก่ งานบริการประชาชน ๔๐,๘๓๙ คน งานดอกไม้จันทน์ ๒๒,๗๐๒ คน งานแพทย์ ๘,๒๗๗ คน, งานรักษาความปลอดภัย ๕,๗๓๙ คน งานโยธา ๓,๒๗๑ คน งานประชาสัมพันธ์ ๓,๙๖๓ คน, งานจราจร ๒,๕๖๓ คน และงานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ๑,๒๖๔ คน


Cr.ภาพ/ข่าว ไมตรี แก้วบุญมี สกลนคร