ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนเดิมคณะเกษตรศาตร๋ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ศ. ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ของคณะเกษตรศาสตร์ และ ของ มช. รวมทั้งบุคคลากร ภายนอกมาร่วมงานจำนวนมาก ได้ร่วมกันวาง ต้นดาวเรือง เป็นข้อความ "ธ สถิตย์ในดวงใจ คณะเกษตรศาสตร์ มช.