ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จิตอาสาโครงการพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับหน่วยพระราชทาน โดยมี หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา กว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์
อาทิ การทำความสะอาดถนน ทาสีคลองคูเดิม รั้ววัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดบุรณศิริมาตยาราม วัดมหรรณพาราม บริเวณรอบพื้นที่พระแม่ธรณีบีบมวยผม รวมทั้งการตกแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบ